ติดต่อหน่วยงาน สยจ.อุดรธานี

22 ก.พ. 2561 15:36 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 75 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4224-9345 แฟกซ์. 0-4224-9345