การให้บริการประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

22 มี.ค. 2565 15:06 น.

วีดิทัศน์โครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านการบริการ หลักสูตร "การให้บริการประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ"