ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ

4 ต.ค. 2564 13:47 น.
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ